Uganda behöver oss

Under flera år har vi drivit missionsarbete i Uganda, främst i och i kring huvudstaden Kampala. Uganda är ett land där det finns många gatubarn drabbade av sjukdom och hunger. Många av dem är föräldralösa på grund av HIV, i Uganda lever ungefär 1,6 miljoner med HIV.

 

Dessa föräldralösa barn försörjer sig ofta på att tigga, ung kriminalitet är mycket vanligt.

Det är till dessa barn vi främst riktar vår verksamhet. Genom våra barnhem kan vi förändra livet för några av dem. Där ger vi dem ett hem, mat, vård och skola.

Solan är en mycket viktig del av vårt arbete, det är här vi kan ge en varaktig förändring i deras liv, utbildning är en nyckeln för dem.

Arbetet grundar sig i vår kristna tro, det är där vi hämtar kraften och inspirationen att jobba vidare.

 

Just nu står vi inför en kraftig expantion av vårt arbete, ny mark och byggnader har köpts in för att möta de växande behoven. Vi planerar för nya byggnader samt att utveckla våra odlingar.

Vill du vara med och hjälpa till, kontakta oss gärna!

_DSF0950-Redigera-Redigera
_DSF0057-Redigera-Redigera
_DSF0919-Redigera-Redigera-2
_DSF0830-Redigera

Ge en gåva till Mission Uganda BG 153-1714, Swish 123 340 93 49.