Så här gör ni för att ge gåvor till Församlingen eller Mission Uganda.

Församlingskassan

Plusgiro:   67 95 74 − 4

Bankgiro: 954-7399

Swish:       123 633 50 95

 

Gåvor till församlingskassan går till våra omkostnader för vår lokala verksamhet, exempelvis löner och lokaler.

 

Missionskassan

Plusgiro:14 27 19 - 4

 

 

 

Gåvor till missionskassan går till vårt externa missionsarbete.

Mission Uganda

Bankgiro: 153-1714

Swish:        123 340 93 49

 

 

Gåvor till mission Uganda går oavkortat till vår barnhemsverksamhet för gatubarnen. Vi bygger just nu ett helt nytt barnhem med skola och boende. Behoven är oändliga!