Gatubarnen i Uganda

Under flera år har vi drivit barnhem i Uganda, från en blygsam start har vår verksamhet vuxit. Vid vårt barnhem får de mat och husrum samt daglig omvårdnad av lokal personal på plats. Våra barn är från de allra minsta till de som är i gymnasieåldern. Skolan är naturligtvis mycket viktig och är en väsentlig del i vår verksamhet.

Ge en gåva till Mission Uganda!

BG 153-1714

Swish 123 340 93 49

Joan Nabugela, Uganda.