Invigning av Barnhemmet & Skolan

Resultatet av en dröm som blir en tanke, en tanke som blir till en plan, plan som blir budget och kalkyl, budget som blir till arbete och uppoffring, arbete som blir svett o tårar, svett som blir ett genomförande, genomförande som leder till verklighet. En verklighet som gör att barn i Uganda som är föräldralösa p.g.a. av sjukdom och fattigdom nu kan få plats på ett barnhem. Där kan de få ett hem, mat, skolgång och vuxna som älskar dem! Vi kan bara hjälpa en promilles promille av alla de barn som behöver hjälp, men för de som har fått denna chansen så är livet förvandlat!
Glada o stolta att få vara en mycket liten pusselbit i detta arbete för barnen.
Nu är det nya barnhemmet och skolan klart, vi och barnen är lyckliga.

Tro nu inte att jobbet är slut, vi håller redan på med utbyggnader och att planera fler byggnader.

Fasad

 

 

 

 

 

 

 

Skylt
Skoluniform
Fotbollslag
Dans