_DSF0075
_DSF0955
_DSF1058
_DSF0134

Att göra skillnad är vår möjlighet!

Barnhemmen

Barnen får ett hem där de får mat och husrum, möjligheten att leva i en trygg miljö ifrån hemlöshetens hopplöshet. Genom barnhemmen når vi fler och kan göra skillnad för många, flera kan få en framtid och en möjlighet att själva göra skillnad i framtiden.

Skolan

En nyckel i vår verksamhet. Detta är utan tvekan den stora skillnaden för barnens framtida möjligheter. Här får de lära sig läsa, skriva och räkna på grundskolan. När de kommit lite längre i sin skolgång bygger vi på ämnen allteftersom deras kunskapar ökar. De äldsta elverna går oftast på någon yrkesskola till mekaniker eller ett annat yrke som kan ge en framtid.

Personalen

Vår personal är lokal i allt från ledning, lärare och övriga anställda vid barnhemmen. Genom att anställa lokal personal ökar vi möjligheten att hjälpa då vi skapar arbetstillfällen.

Inga mellanhänder

All vår verksamhet drivs av oss själva både här i Årjäng och i Uganda. Detta sparar oss mycket pengar och naturligtvis kommer det barnen till del.

Ideella

Vår verksamhet drivs helt ideellt av människor engagerade för gatubarnen i Uganda. Tack vare detta kan så mycket hjälp som möjligt komma till barnen. Många ideella timmar läggs ned varje vecka.  

Second Hand, Årjäng

Största delen av våra medel kommer via vår Second Hand affär i Årjäng. Här arbetar ideella människor många timmar varje vecka. Vi har till och med lyckats skapa några arbetstillfällen för våra invandrande vänner.  

_DSF0931
_DSF0304
_DSF1032
_DSF0349