Intressant fakta

Församlingen bildades i oktober 1924.

      Församlingens önskan är att alltid befinna sig ständig rörelse och utveckling.

Församlingens ledstjärna är Jesu missionsbefallning att gå ut till alla människor och berätta om evangeliet. Missionsbefallningen kan sammanfattas med orden ”Gå ut” Dessa ord visar att Jesus förväntade sig en praktisk handling av sina lärjungar. Den handlingen kan ske i olika former. Spännvidden på de olika sätten att nå människor kan ta sig olika uttryck allt ifrån söndagsskola för de minsta barnen till en gatuevangelisation för okända människor. Missionsbefallningen kan gälla lokalt för olika satsningar i Årjäng bland våra närmaste medmänniskor eller sträcka sig till att stödja olika satsningar utomlands, både praktiskt eller med ekonomisk hjälp.

clasped-hands-541849_1920
_KEN0049
Dop-
cross-671379_1920

Församlingen ska utgöra en positiv faktor för samhället, berika och vara till en välsignelse för bygden genom förbön och arbete  samt bedriva ett utåtriktat arbete som märks och gör skillnad för Årjäng.

Pingstförsamlingen i Årjäng skall vara en församling där medlemmarna utvecklas och kommer i funktion med de andliga nådegåvorna och personliga egenskaper vilka de är utrustade med.

Församlingen skall attrahera och locka nya människor att samlas i en församlingsgemenskap i syfte att få biblisk undervisning om evangeliet och uppleva en personlig frälsning och dop.