...ur hans innersta skall strömmar av levande vatten flyta fram...

Jesus